Lamp 6v2w bajonet Instrumentenverlichting

003.6V1.2W
  • Beschrijving
Lamp 6v2w bajonet Instrumentenverlichting